Participa a la BioMARató i guanya premis

Qui pot guanyar premis a la BioMARató 2023?

Pot participar qualsevol persona que compleixi tots els següents requisits:

 • Tenir més de 18 anys
 • Tenir un usuari a la plataforma de ciència ciutadana MINKA
 • Haver participat a la BioMARató 2023 pujant un mínim de 10 observacions diferents de biodiversitat marina i costanera a MINKA i que aquestes hagin assolit el grau de recerca i hagin quedat incloses al següent projecte a MINKA: https://minka-sdg.org/projects/biomarato-2023-catalunya
 • Haver realitzat les observacions entre l’1 de maig 2023 i el 15 d’octubre de 2023 a les costes de Catalunya, a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona.

Queden excloses i no podran optar als premis:

 • Persones físiques que pugin les seves observacions a MINKA al compte d’una entitat, empresa o altre tipus d’institució i no a un compte individual personal.
 • Persones físiques contractades o vinculades laboralment amb alguna de les institucions organitzadores o col·laboradores de la BioMARató 2023.

Quines són les categories i els premis de la BioMARató 2023?

premis BioMARató

Província Barcelona

Persones participants aportant més observacions amb grau de recerca i que estiguin ubicades a la província de Barcelona

premis BioMARató

Província Tarragona

Persones participants aportant més observacions amb grau de recerca i que estiguin ubicades a la província de Tarragona

premis BioMARató

Província Girona

Persones participants aportant més observacions amb grau de recerca i que estiguin ubicades a la província de Girona

premis BioMARató

Global

Persones participants aportant més observacions que hagin aconseguit el grau de recerca i que estiguin ubicades a qualsevol punt de la costa de Catalunya

premis BioMARató

aleatori

Sorteig de premis aleatoris cada setmana

Bases del Concurs BioMARató 2023

El titular del present concurs és l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, Anèl·lides, Serveis Ambientals Marins i Plàncton Divulgació i serveis marins SCP, en endavant els organitzadors, la finalitat dels quals és fer un sorteig de premis entre els participants del projecte BioMARató 2023.

Podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes a les següents bases:

1. Podran optar al premi totes aquelles persones físiques que tinguin un usuari a la plataforma de ciència ciutadana MINKA (www.minka-sdg.org) i que hagin participat a la BioMARató 2023 pujant un mínim de 10 observacions diferents de biodiversitat marina i costanera i hagin quedat incloses al següent projecte dins de MINKA: https://minka-sdg.org/projects/biomarato-2023-catalunya
2. Aquestes observacions han d’estar realitzades entre les dates 1 de maig de 2023 i 15 d’octubre de 2023 a les costa de Catalunya, a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona.
3. Aquestes bases tenen com a objecte establir els termes i condicions essencials per al desenvolupament i la participació del present concurs.
4. Els participants, pel sol fet de participar en aquest concurs, n’accepten incondicionalment i íntegrament les bases, així com el criteri dels organitzadors per a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la interpretació i execució de les presents bases.
5. Les bases estaran publicades a la pròpia URL de la BioMARató: www.biomarato.com
6. La comunicació del concurs es durà a terme mitjançant els canals oficials de Facebook, Instagram, Twitter, newsletter i les pàgines web dels organitzadors.
7. Només persones físiques amb usuari dins de la plataforma de ciència ciutadana MINKA podran optar a guanyar alguns dels premis daquest concurs.

RESTRICCIONS:
Queden excloses d’aquest concurs i no podran optar als premis:
Persones físiques que pugin les seves observacions a MINKA al compte d’una entitat, empresa o altre tipus d’institució i no un compte individual.
Persones físiques contractades o vinculades laboralment amb alguna de les institucions organitzadores o col·laboradores de la BioMARató 2023.

El termini de participació és des de l’1 de maig del 2023 a les 06:00h fins al 30 de setembre del 2023 a les 23:59h, hora peninsular espanyola.

S’estableixen cinc categories de participació:

Província de Barcelona: participants aportant més observacions que hagin aconseguit el grau de recerca i que estiguin ubicades a la província de Barcelona

Província Girona: participants aportant més observacions que hagin aconseguit el grau de recerca i que estiguin ubicades a la província de Girona

Província Tarragona: participants aportant més observacions que hagin aconseguit el grau de recerca i que estiguin ubicades a la província de Tarragona

Global: participants aportant més observacions que hagin aconseguit el grau de recerca i que estiguin ubicades a qualsevol punt de la costa de Catalunya

Premis aleatoris: totes les persones participants de la BioMARató 2023.

Les persones físiques que hi vulguin participar hauran de pujar un mínim de 10 observacions d’espècies marines o costaneres fetes a la costa de Catalunya. Aquestes observacions han de ser de diferents organismes i han d’estar realitzades entre l’1 de maig de 2023 i el 30 de setembre de 2023. Així mateix, aquestes observacions han de ser pujades pel participant a la plataforma de ciència ciutadana MINKA i que aquestes observacions hagin assolit el grau de recerca. En cas de pujar múltiples observacions d’un mateix exemplar de manera individual en lloc d’unificar les fotos en una sola observació, aquestes poden ser marcades com a casuals i no comptabilitzar en aquest concurs.

El jurat estarà format per un representant de cadascuna de les entitats organitzadores de la BioMARató 2023, sent 4 en total els membres del jurat.

Per a la selecció de les persones guanyadores el jurat tindrà en compte:

 • Categoria Barcelona: nombre d’observacions totals a la província de Barcelona i que hagin aconseguit el grau de recerca dins de la plataforma de ciència ciutadana MINKA.
 • Categoria Girona: nombre d’observacions totals a la província de Girona i que hagin assolit el grau de recerca dins de la plataforma de ciència ciutadana MINKA
 • Categoria Tarragona: nombre d’observacions totals de diferents espècies a la província de Tarragona i que hagin aconseguit el grau de recerca dins de la plataforma de ciència ciutadana MINKA.
 • Categoria Global: nombre d’observacions totals a la costa de Catalunya i que hagin assolit el grau de recerca dins de la plataforma de ciència ciutadana MINKA

 

Es dóna per suposada l’autenticitat de les observacions i l’absència de plagi o usurpació d’aquestes observacions a un altre usuari. Qualsevol incompliment d’aquests requisits serà motiu suficient per a l’exclusió de les observacions al concurs ia la plataforma MINKA i l’advertència al participant.
La decisió serà inapel·lable, i el mer fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació i conformitat amb això.


El premi es fallarà el 30 doctubre de 2023.


Els organitzadors publicaran els noms dels guanyadors a la web de la BioMARató (www.biomarato.com) i es posaran en contacte amb els guanyadors a través de la plataforma de ciència ciutadana MINKA.


Els organitzadors donaran a conèixer els guanyadors el 30 d’octubre del 2023 i el lliurament de premis es realitzarà a la cerimònia de lliurament de premis organitzada per les entitats organitzadores de la BioMARató. Si els guanyadors no poguessin assistir el dit dia a la recollida de premis durant la cerimònia de lliurament, s’hauran de posar en contacte amb els organitzadors per agendar una nova data de lliurament, corrent les despeses d’enviament si les hagués a càrrec del guanyador del premi.
Els organitzadors seleccionaran igualment reserves per a totes les categories, especialment per als premis aleatoris, per si no es pot contactar amb els guanyadors o si incompleixen algun terme d’aquestes bases, els noms dels quals podran ser publicats a la web el 6 de novembre de 2023 i es us informarà de la seva condició de guanyador mitjançant missatge dins de la plataforma de ciència ciutadana MINKA.


Els guanyadors disposaran dun termini de 5 dies hàbils, des de la notificació de la seva condició de premiat, per posar-se en contacte amb els organitzadors, i manifestar la seva acceptació del premi obtingut, moment en el qual se li informarà del procediment per formalitzar el premi.

Serà imprescindible per a l’acceptació del premi que els guanyadors remetin una comunicació a mesura que accepten el premi. Transcorregut el termini d’acceptació sense que l’agraciat s’hagi posat en contacte amb els organitzadors, s’entendrà que renuncien al premi sense que hi hagi cap compensació per aquesta renúncia.
En cas que algun dels guanyadors no procedeixi a l’acceptació del premi d’acord amb el procediment establert o bé, es detectés que ha incomplert algun dels requisits de participació que es recullen en aquestes bases, els organitzadors procediran a comunicar al suplent que ha estat seleccionat com el nou guanyador del concurs.Un cop publicat el nou guanyador, el procediment serà dacord amb el establert per al primer guanyador.

En cas que, havent recorregut als suplents, cap dels seleccionats hagi acceptat el premi o resultessin invàlids sota els criteris d’aquestes bases, el concurs es considera desert el dia 30 de novembre de 2023.

Igualment, si algun dels guanyadors o, si escau, els suplents no poguessin ser localitzats/contactats es tindrà el concurs per desert el dia 30 de novembre de 2023.

En el cas de les categories de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, un mateix participant no pot ser guanyador de més d’un premi en una d’aquestes categories. En cas que un participant resultés guanyador en dues categories diferents dins de les categories Barcelona, Girona i Tarragona, els membres del jurat decidiran en quina única categoria és guanyador triant sempre la de millor posició per al premiat.

Se sortejarà un premi aleatori entre tots els participants del concurs que compleixin les bases descrites en aquest document. Aquests premis aleatoris seran sortejats una vegada a la setmana, en concret se sortejaran el dilluns de cada setmana des del 3 de juliol de 2023 fins al 25 de setembre de 2023.


Els organitzadors es posaran en contacte amb el guanyador del premi aleatori setmanal a través de la plataforma MINKA i els guanyadors podran ser publicats a la web de la BioMARató el mateix dia del sorteig. El guanyador tindrà 5 dies laborables per poder acceptar el premi,
Els guanyadors disposaran de termini de 5 dies, des de la notificació de la seva condició de premiat, per posar-se en contacte amb els organitzadors, i manifestar la seva acceptació del premi obtingut, moment en què se us informarà del procediment per formalitzar el premi.

Serà imprescindible per a l’acceptació del premi que els guanyadors remetin una comunicació a mesura que accepten el premi. Transcorregut el termini d’acceptació sense que l’agraciat s’hagi posat en contacte amb els organitzadors, s’entendrà que renuncien al premi sense que hi hagi cap compensació per aquesta renúncia.

En cas que algun dels guanyadors no procedeixi a l’acceptació del premi d’acord amb el procediment establert o bé, es detectés que ha incomplert algun dels requisits de participació que es recullen en aquestes bases, els organitzadors procediran a comunicar al suplent que ha estat seleccionat com el nou guanyador del concurs.

Un cop publicat el nou guanyador, el procediment serà dacord amb el establert per al primer guanyador.

Si un participant guanya un premi aleatori, no pot optar a un segon premi dins d’aquesta mateixa categoria, però sí que pot optar a un premi en les altres categories (Barcelona, Girona, Tarragona i Global).

Cada participant podrà guanyar un màxim de 3 premis: un premi a la categoria Aleatori, un premi a les categories de província (Barcelona, Girona i Tarragona) i un premi a la categoria Global.

Els guanyadors a cada categoria seran publicats a la web de la BioMARató, així com en altres materials explicant els resultats del projecte BioMARató, com infografia, articles, etc.

Premis Girona: Les tres persones guanyadores amb més observacions amb grau de recerca rebran els següents premis:

 • Primer premi Girona: 2 sortides de snorkel o busseig a Blanes, Begur o Palamós amb FECDAS
 • Segon premi Girona: 1 sortida de snorkel o busseig a Blanes, Begur o Palamós amb FECDAS
 • Tercer premi Girona: 1 exemplar del llibre “Guia pràctica per fotografiar nudibranquis del litoral espanyol: 247 espècies del Mediterrani, costa cantàbrica, Atlàntic nord i Canàries” de Xavier Salvador (investigador a ICM-CSIC)

Premis Barcelona: Les tres persones guanyadores amb més observacions amb grau de recerca rebran els premis següents:

 • Primer premi Barcelona: 1 sortida de busseig per observar gorgònies a Barcelona amb FECDAS
 • Segon premi Barcelona: 1 sortida de snorkel al vespre a Barcelona amb Anèl·lides, Serveis Ambientals Marins
 • Tercer premi Barcelona: 1 exemplar imprès de la Guia Participativa Marina del Barcelonès d’ICM-CSIC i Anèl·lides, Serveis Ambientals Marins

Premis Tarragona: Les tres persones guanyadores amb més observacions amb grau de recerca rebran els següents premis:

 • Primer premi Tarragona: Bateig de busseig amb Plàncton Diving per a 2 persones
 • Segon premi Tarragona: 1 plaça al curs d’Introducció a la Biologia Marina de Plàncton Diving.
 • Tercer premi Tarragona: Snorkel guiat per a dues persones amb Plàncton Diving

Premis Global: Els tres guanyadors amb més observacions amb grau de recerca rebran els següents premis:

 • Primer premi Global: Val de 200€ per gastar a la botiga Cressi
 • Segon premi Global: Val de 100€ per gastar a la botiga Cressi
 • Tercer premi Global: Val de 50€ per gastar a la botiga Cressi

 

Premis Aleatori:

 • Sorteig 14 juliol: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet
 • Sorteig 21 juliol: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador
 • Sorteig 24 juliol: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador
 • Sorteig 28 juliol: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet
 • Sorteig 4 agost: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador
 • Sorteig 11 agost: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet
 • Sorteig 18 agost: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador
 • Sorteig 25 agost: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet
 • Sorteig 1 setembre: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet
 • Sorteig 15 setembre: 1 plaça al curs de busseig científic de FECDAS (es requereix titulació de busseig)
 • Sorteig 18 setembre: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador
 • Sorteig 22 setembre: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet

L’acceptació d’algun dels premis d’aquest concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït als organitzadors de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, difusió, publicació oa qualsevol altre mitjà i mitjançant qualsevol suport que els organitzadors considerin oportú de les observacions vinculades a l’obtenció del premi.

Aquesta informació es podrà fer servir tant en l’àmbit del present concurs com en qualsevol altra promoció en què es consideri convenient fer referència a aquest concurs, amb fins publicitaris o promocionals, incloent-ne la publicació a les webs i xarxes socials dels organitzadors i en qualsevol mitjà de difusió, sense dret a cap contraprestació econòmica.

Els organitzadors queden exonerats de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el desenvolupament normal del sorteig per causes alienes a l’empresa i especialment per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable l’empresa organitzadora pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquesta.

Els organitzadors es reserven el dret d’eliminar justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present, així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat.

Els organitzadors es reserven el dret de modificar les condicions del present sorteig prèvies oportunes autoritzacions o comunicacions administratives que corresponguin.

Els organitzadors es reserven el dret d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció sempre que hi hagi una causa que ho justifiqui, inclòs l’incompliment dels nivells de participació previstos a l’hora d’elaborar la campanya de promoció de la BioMARató 2023, sense que això suposi un deure d’indemnització de cap mena.

Guanyadors General 2023

 • Primer premi: Miquel Pontes
 • Segon premi: Josep de Gea
 • Tercer premi: Edu Alcaniz

Guanyadors Girona 2023

 • Primer premi: Miquel Pontes
 • Segon premi: Josep de Gea
 • Tercer premi: Enric Badosa

Guanyadors Barcelona 2023

 • Primer premi: Edu Alcaniz
 • Segon premi: Nuria González
 • Tercer premi: Jose Manuel Astals

Guanyadors Tarragona 2023

 • Primer premi: Monique Mendoza
 • Segon premi: Eva Ramírez
 • Tercer premi: Guillem Mayor

Guanyadors Premis Aleatoris 2023

 • Sorteig 14 juliol: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet – Usuari MINKA guanyador: Jaume
 • Sorteig 21 juliol: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador – Usuari MINKA guanyador: Alexander_odf 
 • Sorteig 24 juliol: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador – Usuari MINKA guanyador: Ealcaniz 
 • Sorteig 28 juliol: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet Usuari MINKA guanyador: adriacompte
 • Sorteig 4 agost: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador –Usuari MINKA guanyador: miquel17300
 • Sorteig 11 agost: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet –Usuari MINKA guanyador: monyant
 • Sorteig 18 agost: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador –Usuari MINKA guanyador: nuriasireni
 • Sorteig 25 agost: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet –Usuari MINKA guanyador: okeanoslife
 • Sorteig 1 setembre: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet-Usuari MINKA guanyador: josepdegea
 • Sorteig 15 setembre: 1 plaça al curs de busseig científic de FECDAS (es requereix titulació de busseig) –Usuari MINKA guanyador: nooaa06
 • Sorteig 18 setembre: 1 plaça al curs online de fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador –Usuari MINKA guanyador: azcaratetomas
 • Sorteig 22 setembre: 1 Guia de camp: Fauna i flora de la mar Mediterrània – Enric Ballesteros i Toni Llobet –Usuari MINKA guanyador: mpontes