Normativa i recomanacions per realitzar activitats al medi natural

Com a persona participant a la BioMARató, hauràs de tenir en compte les normatives i recomanacions establertes a Catalunya per evitar generar impactes negatius al medi natural. 

 • Les fotografies i les immersions s’han de fer evitant en tot moment el dany a l’entorn i a les espècies que viuen allà. 
 • Les fotografies de fauna s’han de prendre en tot moment a distància suficient per evitar molèsties, amb actitud respectuosa. No es pot recol·lectar cap exemplar de flora, fauna o mineral.
 • No llenceu deixalles ni cap residu a la costa.
 • Cal respectar en tot moment la normativa vigent, en especial:
  1. DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
  2. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
  3. Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge

Per a més informació i la normativa integral autonòmica pel que fa a la conservació de la biodiversitat podeu accedir a aquesta pàgina web

Normativa i protocol COVID-19

La seguretat individual i pública és una prioritat, per aquest motiu els i les participants han de respectar en tot moment les mesures vigents a Catalunya. A més, abans de participar en qualsevol esdeveniment que organitzem des de la BioMARató us farem arribar les mesures específiques a tenir en compte. 

 • Si decidiu participar de manera individual  d’acord amb la normativa vigent s’ha de tenir en compte en especial: 
 1. No estan permeses les trobades de més de sis persones; recordeu mantenir la distància de 2 metres entre persones. 
 2. Si presenteu símptomes compatibles amb la COVID-19, contacteu amb el sistema públic de salut i quedar-vos a casa
 3. Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de sis anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Només podeu anar sense mascareta en les immersions de submarinisme, snorkel o apnea
 4. Tenir en compte el confinament municipal, comarcal o de Catalunya vigent al moment d’organitzar la sortida.