Aquest document informa els usuaris sobre les tecnologies que ajuden aquest lloc web a assolir els propòsits que es descriuen a continuació. Aquestes tecnologies permeten al propietari accedir i emmagatzemar informació (per exemple, mitjançant l’ús de cookies) o utilitzar recursos (per exemple, mitjançant l’execució d’un script) al dispositiu d’un usuari mentre interactua amb aquest lloc web.

Per simplicitat, totes aquestes tecnologies es defineixen com a “Seguidors” dins d’aquest document, tret que hi hagi una raó per diferenciar-les. Per exemple, si bé les galetes es poden utilitzar tant en navegadors web com en mòbils, no seria precís parlar de galetes en el context de les aplicacions mòbils, ja que són un rastrejador basat en navegadors. Per aquest motiu, dins d’aquest document, el terme Cookies només s’utilitza quan s’especifica específicament per indicar aquest tipus concret de rastrejador.

Alguns dels propòsits per als quals s’utilitzen els rastrejadors també poden requerir el consentiment de l’Usuari. Sempre que es doni el consentiment, es pot retirar lliurement en qualsevol moment seguint les instruccions proporcionades en aquest document.

Aquest lloc web utilitza rastrejadors gestionats directament pel propietari (els anomenats rastrejadors “propis”) i els rastrejadors que permeten els serveis prestats per un tercer (els anomenats rastrejadors “tercers”). Tret que s’especifiqui el contrari en aquest document, els proveïdors externs poden accedir als rastrejadors gestionats per ells.

Els períodes de validesa i caducitat de les cookies i altres rastrejadors similars poden variar en funció de la vida útil establerta pel propietari o el proveïdor corresponent. Alguns d’ells caduquen en finalitzar la sessió de navegació de l’usuari. A més del que s’especifica a les descripcions de cadascuna de les categories següents, els usuaris poden trobar informació més precisa i actualitzada sobre les especificacions de tota la vida, així com qualsevol altra informació rellevant (com ara la presència d’altres rastrejadors) a les polítiques de privadesa enllaçades dels respectius a proveïdors externs o contactant amb el propietari.

1. Activitats estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc web i el lliurament del servei

Aquest lloc web utilitza cookies anomenades “tècniques” i altres rastrejadors similars per dur a terme activitats que són estrictament necessàries per a l’operació o el lliurament del Servei.

2. Altres activitats relacionades amb l’ús de rastrejadors

Mesura

Aquest lloc web utilitza rastrejadors per mesurar el trànsit i analitzar el comportament dels usuaris amb l’objectiu de millorar el servei.

Analytics

Estadístiques de WordPress (Automattic Inc.). Dades personals processades: cookies i dades d’ús.
Google Analytics (Google Ireland Limited). Dades personals processades: cookies i dades d’ús.

3. Com gestionar les preferències i proporcionar o retirar el consentiment

Hi ha diverses maneres de gestionar les preferències relacionades amb Tracker i de proporcionar i retirar el consentiment, si escau:

Els usuaris poden gestionar les preferències relacionades amb els rastrejadors directament des de la configuració del seu propi dispositiu, per exemple, impedint l’ús o l’emmagatzematge dels rastrejadors.

A més, sempre que l’ús de Trackers es basi en el consentiment, els usuaris poden proporcionar o retirar aquest consentiment establint les seves preferències dins de l’avís de cookies o actualitzant aquestes preferències en conseqüència mitjançant el widget de consentiment-preferències pertinent, si està disponible.

També és possible, mitjançant les funcions rellevants del navegador o del dispositiu, suprimir els rastrejadors emmagatzemats anteriorment, inclosos els que s’utilitzen per recordar el consentiment inicial de l’usuari.

Es poden esborrar altres historials de la memòria local del navegador suprimint l’historial de navegació.

Pel que fa a qualsevol rastrejador de tercers, els usuaris poden gestionar les seves preferències i retirar el seu consentiment mitjançant l’enllaç de desactivació relacionat (si es proporciona), mitjançant els mitjans indicats a la política de privadesa del tercer o contactant amb el tercer.

Localització de la configuració del rastrejador

Els usuaris poden, per exemple, trobar informació sobre com gestionar les cookies als navegadors més utilitzats a les adreces següents:

 

Els usuaris també poden gestionar determinades categories de rastrejadors que s’utilitzen a les aplicacions per a mòbils si desactiven la configuració del dispositiu rellevant, com ara la configuració de publicitat de dispositius per a dispositius mòbils o la configuració de seguiment en general (els usuaris poden obrir la configuració del dispositiu, veure i buscar la configuració pertinent ).

Desactivació específica de la indústria publicitària

Malgrat l’anterior, els usuaris poden seguir les instruccions proporcionades per YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising Initiative (US) and the Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canadà), DDAI (Japó) o altres serveis similars. Aquestes iniciatives permeten als usuaris seleccionar les seves preferències de seguiment per a la majoria de les eines publicitàries. Per tant, el propietari recomana als usuaris que facin ús d’aquests recursos a més de la informació proporcionada en aquest document.

Digital Advertising Alliance ofereix una aplicació anomenada  AppChoices que ajuda els usuaris a controlar la publicitat basada en els interessos en aplicacions mòbils.

4. Propietari i responsable del tractament de les dados

CSIC Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques

Departament de Dret

José López Calvo

Correu electrònic: delegadoprotecciondatos@csic.es

Més informació: http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp

Atès que l’ús de rastrejadors de tercers a través d’aquest lloc web no pot ser controlat totalment pel propietari, qualsevol referència específica a rastrejadors de tercers s’ha de considerar indicativa. Per obtenir informació completa, es demana als usuaris que consultin les polítiques de privadesa dels serveis de tercers respectius que figuren en aquest document.

Atesa la complexitat objectiva que envolta les tecnologies de seguiment, es recomana als usuaris que es posin en contacte amb el propietari si desitgen rebre més informació sobre l’ús d’aquestes tecnologies per part d’aquest lloc web.