Dades d’identificació

Nom oficial: Institut de Ciències del Mar (ICM) del, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC),

Adreça oficial: Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49 08003-Barcelona

El responsable de protecció de dades (DPO) del projecte BioMARató és troba a:

CSIC Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques

Departament de Dret

José López Calvo

Correu electrònic: delegadoprotecciondatos@csic.es

Més informació: http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp

Avís legal

1. Consentiment al tractament de dades personals

Aquest domini conté tota la informació organitzativa i executiva relacionada amb Cos4Cloud, un projecte finançat per l’H2020 coordinat per l’Institut de Ciències del Mar. L’Institut de Ciències del Mar, com a òrgan responsable del lloc web, en endavant ICM-CSIC, proporciona als usuaris i usuàries aquest document per tal de complir les obligacions establertes a 34/2002, d’11 de juliol, sobre serveis de la societat de la informació i E -Commerce (LSSICE), BOE Nº 166, i per informar als usuaris del lloc web de les condicions d’ús. Qualsevol que visiti aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a observar i complir amb rigor les normes aquí exposades, així com qualsevol altra normativa legal que pugui aplicar-se. ICM-CSIC, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació d’advertir ni de fer saber als usuaris aquests canvis, ja que serà suficient publicar-los al lloc web de Cos4Cloud.

2. Propòsits

D’acord amb la normativa esmentada, ICM-CSIC notifica als usuaris que es recopilen les dades personals presentades a través dels formularis d’aquest lloc web per proporcionar serveis derivats de la seva activitat, gestionar les sol·licituds i realitzar estudis estadístics, així com per a l’enviament comunicacions i informació sobre activitats, publicacions o programes que puguin ser d’interès per a l’usuari per qualsevol mitjà electrònic.

 

3. Responsabilitat del contingut

ICM-CSIC no es fa responsable de la legalitat dels llocs web de tercers als quals puguin accedir els usuaris a través d’aquest lloc web. Tampoc ICM-CSIC serà responsable de la legalitat dels llocs de tercers que puguin enllaçar amb aquest lloc web o des d’aquest lloc.

ICM-CSIC es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut d’aquest lloc web i els enllaços o la informació que s’obté aquí, sense previ avís. ICM-CSIC en cap cas serà responsable de qualsevol problema que pogués derivar-se d’un ús indegut d’aquest lloc web o de la informació i serveis que conté.

ICM-CSIC no es fa responsable dels llocs web de tercers als quals els usuaris puguin accedir mitjançant enllaços d’aquest lloc o dels continguts proporcionats per tercers.

 

4. Exempció de responsabilitat

ICM-CSIC no es fa responsable de cap manera de la informació publicada al lloc web si aquesta informació ha estat manipulada o posada allà per un tercer aliè.

Política d’enllaços:

És possible que aquest lloc web contingui enllaços a continguts de llocs web de tercers. Com que ICM-CSIC no sempre pot controlar els continguts que tercers publiquen als seus propis llocs web, no es fa responsable de cap manera d’aquests continguts. En qualsevol cas, ICM-CSIC eliminarà immediatament qualsevol contingut que pugui infringir les lleis nacionals o internacionals, els codis morals o l’ordre públic, notificant a les autoritats competents els continguts en qüestió.

ICM-CSIC no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, inclosos, entre d’altres, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts fora del control de l’ICM. Web del CSIC.

No obstant això, de conformitat amb els articles 11 i 16 de la LSSICE, ICM-CSIC estarà disponible per a tots els usuaris, autoritats i autoritats policials, col·laborant activament per eliminar o, si cal, bloquejar qualsevol contingut que pugui afectar o infringir la legislació nacional o internacional. , els drets de tercers o els codis morals i l’ordre públic. Si els usuaris consideren que algun dels continguts del lloc web pertany a aquesta categoria, se’ls demana que ho facin saber immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per assegurar-se que funciona correctament. En teoria, hauria de funcionar correctament les 24 hores del dia, 356 dies a l’any. Tot i això, ICM-CSIC no pot descartar la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que circumstàncies de força major, catàstrofes naturals, vagues o similars puguin impossibilitar l’accés al lloc web.

 
5. Llei i jurisdicció aplicables

Qualsevol conflicte o controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació dels termes i condicions d’aquesta exempció de responsabilitat legal, o qualsevol qüestió relacionada amb els serveis proporcionats per aquest lloc web, quedaran sotmesos a la jurisdicció de la legislació espanyola.

Política de privacitat

1. Consentiment de l’usuari

En emplenar i enviar els formularis d’aquest lloc web, l’usuari accepta i accepta expressament que les seves dades personals siguin tractades automàticament per ICM-CSIC.

ICM-CSIC notifica que es compartiran les dades personals proporcionades amb els organitzadors: Xatrac, Cos4Cloud, Anèl·lides-Serveis ambientals, Plàncton diving i OCEANICOS. La raó lícita d’aquestes transferències serà les activitats organitzades en el marc de la BioMARató o la realització d’investigacions acadèmiques.

Les dades es guardaran mentre es mantingui l’interès mutu per al qual van ser recollides i, quan aquesta finalitat ja no existeixi, s’eliminaran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva total destrucció.

L’usuari declara que tota la informació subministrada és certa i correcta i es compromet a notificar a ICM-CSIC qualsevol canvi que es pugui produir en aquestes dades.

Part de la informació sol·licitada per ICM-CSIC és obligatòria, ja que aquestes dades són necessàries per proporcionar un servei òptim a l’usuari. Si l’usuari no proporciona totes aquestes dades, ICM-CSIC no pot garantir que la informació i els serveis proporcionats satisfacin plenament les seves necessitats. ICM-CSIC notifica als usuaris quan les dades són obligatòries i / o necessàries per al bon funcionament del servei.

A més, si els usuaris envien dades personals sobre un tercer a través dels formularis d’aquest lloc web, primer han d’obtenir el consentiment d’aquesta part i informar-los del contingut dels paràgrafs anteriors.

ICM-CSIC es reserva el dret de fer fotografies i gravacions de vídeo dels esdeveniments i activitats que organitza. En acceptar aquesta exempció de responsabilitat legal al registrar-se en aquests esdeveniments, els participants proporcionen expressament una autorització prèvia i consenten ICM-CSIC a utilitzar qualsevol imatge de l’usuari que participa en un esdeveniment organitzat per ICM-CSIC per emetre-la en un canal d’informació en directe, gravar en vídeo o difondre obertament, d’acord amb el dret a la pròpia imatge, tal com estableix l’article 18 de la Constitució espanyola, i el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, tal com estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig .

No obstant això, l’usuari pot negar-se a gravar-se i fotografiar-se en qualsevol moment mitjançant la notificació a ICM-CSIC de la forma establerta a l’exempció de responsabilitat legal següent.

 

2. Seguretat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, ICM-CSIC compleix totes les disposicions del GDPR pel que fa al tractament de les dades sota la seva custòdia i expressament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, que són tractats legalment, fidelment i pel que fa a la part a la qual pertanyen i es limita al tractament adequat, pertinent i estrictament necessari per als propòsits per als quals van ser proporcionats.

ICM-CSIC assegura que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes al GDPR per protegir els drets i les llibertats dels usuaris i els ha notificat degudament la informació necessària per exercir-los.

 

3. Informació detallada sobre el tractament de dades personals

Algunes de les dades recollides de la plataforma s’obtenen mitjançant l’ús de serveis de tercers. A continuació es detallen les dades recopilades i com s’utilitza:

Dades de contacte de l’usuari

Formulari de contacte de l’usuari. Dades personals adquirides: nom, cognoms, correu electrònic, afiliació

Formulari de registre d’esdeveniments d’usuari. Dades personals adquirides: nom, cognoms, correu electrònic, afiliació i diverses tipologies de dades.

Estadístiques
  • Anàlisis de Google. Dades personals recollides: adreça IP anònima. Cookies i dades d’ús.
  • Estadístiques de WordPress (Automattic Inc.)
  • WordPress Stats (Automattic Inc.). Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Gestió d’etiquetes

Gestor d’etiquetes de Google. Dades personals adquirides: cookies i dades d’ús.

Serveis de plataforma i allotjament

WordPress.com (Automattic Inc.). Dades personals processades: diversos tipus de dades segons s’especifica a la política de privadesa del servei.

Gestió de contactes i comunicacions.

Mailchimp. Dades personals recollides: correu electrònic, nom i cognoms, afiliació, idioma

Interacció amb xarxes socials

Com botons i widgets socials de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, botons de xarxes socials i widgets de xarxes socials AddThis. Dades personals recollides: cookies i dades d’ús.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Dret a revocar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, supressió, sol·licitud de portabilitat o limitació, o oposició al tractament de les seves dades. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (agpd.es) si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els drets: mitjançant el formulari https://www.csic.es/en/information-request o al correu electrònic delegadoprotecciondatos@csic.es.